Print

Članovi Hrvatskog pikado saveza mogu biti registrirani pikado klubovi ili županijski pikado savezi.

Da bi se upisao u Registar članova HPS-a klub ili županijski savez treba u ured HPS-a dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

…..Rješenje o upisu u Registar udruga RH (izdanu od nadležnog tijela državne uprave)

…..Obavijest o razvrstavanju (izdanu od Državnog zavoda za statistiku)

…..Statut kluba (obavezno kopiju koja je ovjerena od strane nadležnog tijela državne uprave)

…..Zahtjev za primanjem u članstvo HPS-a (nalazi se na web stranici HPS-a pod linkom DOKUMENTI, podlink Obrasci)

…..– kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenoj godišnjoj članarini

—————–

Godišnja članarina iznosi 100,00 kn, a plaća se za sezonu koja uvijek službeno završava 31. kolovoza, a sljedeća sezona započinje 1. rujna.

Uplatu članarine klubovi trebaju vršiti preko svog županijskog saveza, zajedno s ostalim obvezama na početku sezone (npr. kotizacije za ekipe i registracije igrača). Nakon što zaprime uplate svih klubova županijski savezi trebaju izvršiti zajedničku uplatu na račun HPS-a. Iznimno u situaciji ako se npr. klub nalazi u županiji u kojoj ne postoji županijski pikado savez,  onda klub može direktno obaviti uplatu članarine na račun HPS-a. U tom slučaju uplatnica treba biti popunjena na sljedeći način:

PODACI ZA UPLATU GODIŠNJE ČLANARINE

PLATITELJ: upišite svoje podatke
PRIMATELJ: Hrvatski pikado savez, Avenija Dubrava 238, 10040 Zagreb
IZNOS: 100,00 kn
IBAN PRIMATELJA: HR2724020061100629151
MODEL: ostaviti prazno
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: broj mobitela uplatitelja (npr. 098-1234-567)
OPIS PLAĆANJA: Godišnja članarina

 

Navedeni dokumenti trebaju se poslati:

– kopije dokumenata dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Hrvatski pikado savez
Avenija Dubrava 238
10040 Zagreb

– faksom na 01/2994-476

– skenirati dokumente i poslati na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Postupak za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta

Za prijavu poslovnog subjekta potrebno je:

1. Sa web stranice Državnog zavoda za statistiku isprintati obrazac RPS-1 i popuniti ga te ovjeriti potpisom ovlaštene osobe kluba i pečatom. Obrazac se može skinuti na sljedećem linku ili kupiti u Narodnim novinama.

VAŽNA NAPOMENA: Potrebno je popuniti samo točke 2 i 3 u obrascu.

2. Putem opće uplatnice (ili internet bankarstvom) uplatiti iznos od 55,00 kn za naknadu za upis u Registar poslovnih subjekata.

3. Dostaviti sljedeće dokumente Državnom zavodu za statistiku:

– obrazac RPS-1

– kopiju Rješenja o upisu u Registar udruga RH

– kopiju OIB-a (ako se ne posjeduje originalna obavijest s OIB-om, on se može samo napisati na komadu papira, a ukoliko ga netko ne zna može se pronaći na stranici www.appluprava.hr/RegistarUdruga/ tako da se u pretraživač upiše ime kluba)

– navesti adresu na koju će djelatnici Državnog zavoda za statistiku klubu poslati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (zbog toga što adresa na kojoj je prijavljen klub ne mora biti identična onoj na koju se šalje Obavijest)

 

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU NA ADRESU:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Branimirova 19
10000 Zagreb

UREDOVNO VRIJEME RADA SA STRANKAMA: od 8,00 do 16,00 sati

INFORMACIJE NA TELEFONE: 01/4893-501, 01/4893-437, 01/4893-513, 01/4893-596

OSOBA ZA KONTAKT: Vlasta Lide-Kranjec (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)