Baner

20.12. 2022.

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog pikado saveza održana je u Zagrebu 11.12.2022. godine u uredu HPS-a na adresi Avenija Dubrava 238.

Nakon uvodnog pozdrava i obrazloženja o sazivanju, Predsjednik HPS-a je otvorio redovnu sjednicu Skupštine HPS-a na kojoj su nazočila 23 člana skupštine. Nakon tehničkog dijela skupštine u kojem je izvršena verifikacija nazočnih članova usvojen je i sljedeći dnevni red skupštine:

1. Usvajanje zapisnika s Redovne sjednice Skupštine HPS-a održane 19. prosinca 2021. godine  

2. Podnošenje financijskog izvješća za 2021 godinu i za period od 01. 01 do 30. 06. 2022 godine

3. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu

4. Izbor jednog člana IO HPS-a

5. Razrješenje predsjednika Nadzornog odbora, izbor jednog člana NO i predsjednika NO.

6. Razno

Nakon provedene rasprave i usvajanja dnevnog reda skupština je nastavila s radom i nakon kraće rasprave usvojila Zapisnik s Redovne sjednice Skupštine HPS-a održane 19. prosinca  2021 godine. Financijsko izvješće za 2021. godinu te za period od 01.01. do 30.06.2022. godine sukladno članku 52. i 55. Statuta HPS-a a na osnovu dokumenata o poslovanju i radu Saveza članovima Skupštine podnio je predsjednik Nadzornog odbora Slaven Kovačević. U svom izvješću NO je utvrdio sljedeće:

Savez je od strane predsjednika zastupan u potpunosti sukladno članku 8. i 39. Statuta i utvrđenim ciljevima i djelatnostima Saveza. Nadzorni odbor pregledao je materijalno i financijsko poslovanje za 2021 godinu te za period od 01.01. do 30.06.2022. godine i utvrdio sljedeće:

 • Usluge vođenja materijalno financijskog poslovanja HPS-a obavlja ovlašteni računovodstveni servis s kojim je sklopljen ugovor.
 • Uredno se izdaju tromjesečni, polugodišnji i godišnji financijski izvještaji i predaju u nadležne financijske institucije.
 • HPS je obavljao svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o sportu, Statutom HPS-a te odlukama Skupštine HPS-a.
 • Iz bruto-bilance za razdoblje od 01.01.2021.godine do 31.12.2021.godine vidljivo je da je Savez ostvario slijedeće financijske rezultate:
 • Ukupni prihod je 228 261,88 kuna
 • Ukupni rashod je 374 300, 99 kuna
 • Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. godine je 237 393,13 kune
 • Stanje u blagajni na dan 31.12.2021. godine je 1476,52 kune
 • Iz bruto-bilance za razdoblje od 01.01.2022.godine do 30.06.2022.godine vidljivo je da je Savez ostvario slijedeće financijske rezultate:
 • Ukupni prihod je 303 682,00 kuna
 • Ukupni rashod je 420 849,00 kuna
 • Stanje žiro-računa na dan 30.06.2022. godine je 113 259,67 kune
 • Stanje u blagajni na dan 30.06.2022. godine je 8442,51 kune

Pregledom financijskog i blagajničkog poslovanja, utvrđeno je da je ono vršeno u potpunosti u skladu s propisima, te da je potkrijepljeno s popratnim dokumentima. Financijsko izvješće je u skladu sa stanjem u knjigovodstvenoj bilanci, te pokazuje ispravno imovinsko stanje saveza. Slijedom navedenoga Nadzorni odbor je preporučio Skupštini da usvoji Financijsko izvješće za 2021 godinu te za period od 01.01. do 30.06.2022. godine. Potom je tajnik HPS-a Damir Zrinšćak detaljnije pojasnio stavke financijskog izvješća koje je nakon nekoliko upita i dodatnih pojašnjenja na kraju i usvojeno. Kod prijedloga financijskog plana za 2023. godinu nije bilo posebnih upita te je isto nakon prezentacije i usvojeno.

Nakon usvajanja financijskih izviješća i financijskog plana za 2023 godinu skupština je izabrala Igora Kneževića iz pikado saveza Brodsko-posavske županije za člana IO HPS-a jer je Ivan Močič dao neopozivu ostavku na članstvo u IO HPS-a. Skupština je isto tako na osobni zahtjev razriješila Slavena Kovačevića sa mjesta predsjednika NO HPS-a a na njegovo mjesto imenovala Maria Perkušića, te Slobodana Lončara kao člana NO HPS-a.

U slobodnoj raspravi skupština je raspravila niz prijedloga i donijela sljedeće odluke:

S obzirom da je HPS-u u nadolazećoj 2023. godini dodijeljen WDF turnir koji je inicijalno trebao biti u Puli, međutim od te lokacije se odustalo zbog velikih troškova, prihvaćen je prijedlog da se taj turnir održi u Buzinu kraj Zagreba.

Regionalni mastersi u klasičnom pikadu neće se održavati kao u protekle dvije sezone već će klasični pikado u pojedinačnoj konkurenciji biti organiziran kroz 4 turnira u 2 vikenda. Kotizacija za svaki turnir biti će 15 eura, od čega 10 ide u nagradni fond svakog turnira, a 5 ide za troškove turnira te u nagradni fond završnice koji će iznositi 2000 eura. Taj fond bit će raspoređen na kraju serije između 8 najbolje rangiranih natjecatelja. Šesnaest najbolje rangiranih natjecatelja imat će direktan plasman na završnicu prvenstva RH u klasičnom pikadu dok će ostalih 16 mjesta biti upotpunjeno sa natjecateljima iz županijskih natjecanja kroz kvote.

Sastav reprezentacije u klasičnom pikadu koji će Hrvatsku predstavljati na svim službenim natjecanjima bit će napravljen na temelju završne rang liste i uspjeha na pojedinačnom prvenstvu RH.

Skupština je raspravljala i o prijedlogu da se istupi iz članstva EDU-a i uđe u članstvo EDF kao organizacije u kojoj se natječemo u elektronskom pikadu uz uvjet i samo ako se od HOO-a dobije potvrda da će se uspjesi na EDF natjecanjima tretirati jednako kao i EDU natjecanjima poglavito u smislu kategorizacije naših sportaša. Kao razlog za takvu odluku navedeno je opadanje broja članova EDU-a i način na koji je ta organizacija ustrojena, odnosno zbog činjenice da u toj organizaciji ne postoji demokratski način odlučivanja kroz skupštinu ili druga tijela asocijacije, već se sve odluke vezane za tu organizaciju donose na temelju odluka nekoliko uvijek istih pojedinaca. Zaključeno je da je ovo preopširna tema i prezahtjevna odluka i da će se o tome odlučiti naknadno, nakon što članovi Skupštine dobiju priliku bolje se informirati o toj temi.

Nakon poduže rasprave oko podmirivanja financijskih obveza članova prema savezu te zbog kašnjenja u dostavi dokumentacije vezane za prijavu natjecatelja i natjecanja, skupština je donijela odluku da kompletna dokumentacija za prijavu sezone od strane županijskih saveza mora stići u HPS 24h prije početka lige, a sve financijske obveze prema HPS-u moraju  biti riješen do 15.12. tekuće godine. Za saveze koji te ne ispune broj ekipa na državnom prvenstvu smanjuje se za 50%. i sve financijske obaveze i dalje ostaju na snazi. Ova Odluka počet će se primjenjivati od početka sezone 2023./24.

 

 

 

Copyright © 2024 Hrvatski Pikado Savez. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.