Home » Hrvatska

SKUPŠTINA HPS-a Na subotnjoj Skupštini HPS-a ponovio se isti scenario kao u Poreču

17 svibnja 2017 komentiraj vijest

DESTRUKCIJA SKUPŠTINE
Pučisti opet srušili kvorum
i onemogućili donošenje odluka

Skupština je održana u prostorijama Hrvatskog pikado centra

Napisao: Željko Đođo

Umjesto razrješenja pat pozicije u kojoj se nalazi Hrvatski pikado savez, na subotnjoj sjednici Skupštine HPS-a smo svjedočili još jednoj predstavi skupine koja sada i sama sebe naziva pučistima. Nakon što su prvi put tako prozvani tada ih je to jako uvrijedilo, ali sada više ne, sada su ponosni što ih se tako karakterizira. Na žalost, to je jedino korisno što je proizašlo iz još jedne mučne i vješto orkestrirane predstave koja je završila kao i prethodna sjednica u Poreču – rušenjem kvoruma u trenutku kada se o nečemu konkretnom trebalo glasati.

Tako su Predrag Penić, Eduard Akrap i Damir Zrinšćak, idejni kreatori puča, još jednom za nos povukli Skupštinu HPS-a, barem onaj dio skupštinara koji su u Zagreb doputovali s namjerom da se razriješi kriza koja je narušila funkcioniranje HPS-a. Saveza čiji Izvršni odbor ne funkcionira već punih šest mjeseci, koji nema dopredsjednika ni tajnika zbog čega još uvijek Skupštini nije podnešeno financijsko izvješće za 2016. godinu, a da ne spominjemo da nije određena reprezentacija za EP u Italiji koje započinje 10. lipnja.

Da stvar bude još apsurdnija, pučisti novo rušenje kvoruma i blokiranje rada najvišeg tijela Saveza prikazuju kao svoj veliki uspjeh, na društvenim se mrežama hvale tim svojim “podvigom” i neke ljude proglašavaju “herojima”. Što samo potvrđuje da toj skupini nije nimalo stalo do dobrobiti hrvatskog pikada na koju se stalno pozivaju, već su im bitni samo ciljevi koje je osmislio trojac Penić, Akrap i Zrinšćak.

Ali u subotu su konačno pale maske i ta je skupina svojim djelovanjem jasno pokazala da im je jedini cilj rušenje aktualnog predsjednika HPS-a Mate Vukoje i preuzimanje kontrole nad Savezom. Istina, iz samo njima znanih razloga oni to još uvijek ne žele javno reći, već i dalje kao papige svi u glas ponavljaju da oni žele Vukoju za predsjednika. Ali kada je na red došla točka dnevnog reda u kojoj je predsjednik sam tražio da se skupštinari izjasne ima li on i dalje njihovo povjerenje, dakle stavio je svoj mandat na raspolaganje, onda se spomenuta skupina pobrinula da do tog izjašnjavanja ne dođe tako što su napuštanjem prostorije srušili kvorum.

Svatko razuman će se upitati zašto to čine? Zašto igraju igru skrivača i u javnim istupima tvrde da Mate Vukoja treba biti predsjednik HPS-a, a u praksi čine sve što im je u moći da ga opstruiraju i prikažu kao diktatora i lopova, kao najveće zlo za hrvatski pikado? Jedini logičan odgovor je da su svjesni kako nemaju podršku većine u Skupštini za smjenu jednoglasno izabranog predsjednika, pa se onda koriste raznoraznim smicalicama.

TAKTIKA DESTRUKCIJE

Andrej Rora (desno), član Nadzornog odbora HPS-a, u društvu Borisa Krčmara

Ali krenimo od početka s rekonstrukcijom subotnje Skupštine. Već na samom startu postalo je očito da su pučisti izabrali destrukciju za svoju metodu rada. Tako je Tihomir Mamić pokušao predsjedniku Vukoji osporiti da zapisnik smije voditi autor ovog teksta. Iako sam u zadnjih deset godina vodio zapisnike na svim sjednicama skupština HPS-a, i nikada prilikom usvajanja zapisnika nije bilo niti jednog prigovora, nekima je to sada očito postala smetnja.

Nije teško zaključiti da je pravi razlog taj da se odmah od početka stvori sukob. Što je prokušani recept – kada nemaš argumente na svojoj strani onda treba zapodjenuti svađe i prepirke tako da svaki pokušaj konstruktivne diskusije bude unaprijed osuđen na propast. Očito je to bila taktika za koju su se opredijelili pučisti, a o tome svjedoči i izjava Andreja Rore, člana Nadzornog odbora HPS-a koji je bio prisutan na Skupštini.

– Nakon što je g. Mamić iznio taj prigovor, ljudima koji su sjedili do mene, a uglavnom su to bili tzv. pučisti, sam rekao da to nema nikakvog smisla, da predsjedavajući Skupštine ima pravo odrediti osobu koja će voditi zapisnik. Ali po njihovim reakcijama i osmijesima sam shvatio da su oni toga svjesni, ali da se radi o unaprijed pripremljenom igrokazu kojemu je cilj izazivanje svađa i sukoba, samo da se destruira rad Skupštine – rekao je Rora.

SPORNI OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

Sljedeća sporna situacija bio je prigovor Predraga Penića da se nisu glasanjem izabrali ovjerovitelji zapisnika. Dakle nešto što je godinama bila uobičajena praksa, da se tek po sastavljanju zapisnika odrede dvije osobe koje će biti ovjerovitelji na način da se mogu fizički potpisati na zapisnik, sada je bilo problematično.

Nakon sastavljanja zapisnika s Izborne skupštine u studenome prošle godine za ovjerovitelje su određeni Tanja Perić i Darko Plazek iz jednostavnog razloga jer su bili u Zagrebu i bilo je moguće fizički doći do njih da bi se potpisali. Nakon posljednje Skupštine u Poreču ovjerovitelji su bili Mladen Katavić iz Zagreba te Ivan Buterin, predsjednik PS Zadarske županije, jer sam prvomajski produljeni vikend privatno proveo u Zadru i iskoristio tu priliku. Naravno, ne trebam niti spominjati da su oba ta zapisnika usvojena bez ijednog prigovora. Dakle više je nego očito da je jedini cilj Penićevog prigovora bio samo to – uputiti prigovor kako bi se zapodjenula nova prepirka.

Već u tom trenutku se moglo nazrijeti da pučisti imaju istu taktiku kao i u Poreču i samo čekaju trenutak kada će napustiti sjednicu. A on je došao relativno brzo.

Nakon što je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red, u prvoj točki su usvojena spomenuta izvješća s posljednje dvije sjednice Skupštine. Kao što je već spomenuto, također jednoglasno.

KATAVIĆ: OD SKUPŠTINE SE NAMJERNO RADI CIRKUS

Mladen Katavić, predsjednik Pikado saveza Grada Zagreba

Druga točka je bila izjašnjavanje skupštinara o tome ima li Mate Vukoja i dalje povjerenje skupštinara da bude predsjednik Saveza. Čim je predsjednik pročitao tu točku, uslijedili su burni protesti od strane pučista koji su zahtjevali da se o toj točki dnevnog reda ne raspravlja. Unatoč tome što je na početku sjednice dnevni red jednoglasno prihvaćen! Zrinšćak i Penić su to obrazložili time da zbog usvajanja zapisnika s Izborne skupštine na kojoj je Vukoja jednoglasno izabran za predsjednika, nema potrebe više glasati o povjerenju predsjedniku.

Usvojeni Dnevni red Skupštine HPS-a održane 13.5.2017.:

1. Usvajanje zapisnika s Izborne skupštine HPS-a održane 19. studenoga 2016. godine te Izvanredne skupštine HPS-a održane 25. veljače 2017. godine

2. Izjašnjavanje o povjerenju predsjedniku HPS-a

3. Razrješenje članova Izvršnog odbora HPS-a i izbor novih

4. Usvajanje Statuta HPS-a usklađenog sa Zakonom o udrugama

5. Donošenje odluke o ulasku HPS-a u članstvo WDF-a (World Dart Federation)

6. Pitanja i prijedlozi

– Meni je neshvatljivo kako netko može glasati za dnevni red u kojemu je bila predviđena ta točka, i kasnije tražiti da se o toj istoj točki ne glasa. Bilo je očito da je ta skupina imala unaprijed dogovoreni scenario da se od Skuštine napravi cirkus, što zaista ne služi na čast ljudima koji to rade – rekao je Mladen Katavić, predsjednik Pikado saveza Grada Zagreba.

Stvari su otišle toliko daleko da pučisti nisu dozvolili da se održi kratka prezentacija. U njoj je predsjednik Vukoja, kao uvod u glasanje o povjerenju njemu kao predsjedniku, želio dati osvrt na ostvarenja HPS-a u proteklih desetak godina, te predstaviti neke projekte koji se planiraju za budućnost. Zašto je to bilo neprihvatljivo pučistima, teško je dokučiti. Prezentaciju se može pogledati na sljedećem linku pa neka svatko sam prosudi što je sporno u njoj.

– Ovo što se dogodilo je nevjerojatno. Ja sam došao na Skupštinu upravo s nadom da ću čuti programe koje nude s jedne strane aktualni predsjednik Vukoja, odnosno s druge gospoda Akrap, Penić i Zrinšćak. Da će svatko od njih iznijeti neku svoju viziju budućnosti HPS-a, projekata koje žele realizirati, načina na koji će unaprijediti rad Saveza.

Ali ovo što sam danas vidio ovdje su KLANOVI, dvije zaraćene strane u kojoj nitko ne odstupa ni milimetar. Nekad smo s guštom dolazili na sjednice, uz smijeh druženje i dobru atmosferu, ali danas svjedočimo KATASTROFI. Žao mi je to priznati, ali ja ne biram niti jedne niti druge, ja biram PIKADO. Jedino što iz ovoga mogu zaključiti je to da gospoda pučisti uopće nemaju nikakav program, neku svoju viziju funkcioniranja Saveza u slučaju da se izgubi podrška koju već godinama pruža gosp. Vukoja. Čini mi se da je rušenje i destrukcija jedino za što su pučisti sposobni, a to je nešto što ja nikako ne mogu podržati – rekao je Jure Jerak, zastupnik PS Zadarske županije.

MAMIĆ FIZIČKI PRIJETIO PREDSJEDNIKU

Tihomir Mamić (lijevo) i Stanislav Polovina

Vrhunac orkestriranih provokacija pučističke skupine dogodio se kada je Tihomir Mamić zaprijetio predsjedniku Vukoji fizičkim obračunom i pozvao ga da izađu iz prostorije. Prije toga Vukoja je više puta opomenuo Mamića da ne može govoriti prije nego što od predsjedavajućeg dobije riječ jer je ovaj, čestim upadicama i glasnim diskusijama koje uglavnom nisu imale veze s točkom dnevnog reda o kojoj se raspravljalo, učestalo remetio rad Skupštine. Ali Mamić se na te opomene nije obazirao pa je predsjednik u jednom trenutku ustao i došao do Mamićevog mjesta te ga zamolio da napusti prostoriju. Tada je Mamić nizom prijetnji i spomenutim pozivom na fizički obračun priredio scenu koja do sada nije viđena na sjednicama Skupštine HPS-a.

Uslijed spomenutih protesta zbog najavljene prezentacije, pučisti su u jednom trenutku ustali i napustili prostoriju u kojoj se održavala sjednica. Uslijedilo je ponovno prebrojavanje prisutnih zastupnika kojim je ustanovljeno kako sjednici prisustvuje ukupno 12 članova s pravom glasa, što nije dovoljno za pravovaljano donošenje odluka (s obzirom da Skupština ukupno ima 29 zastupnika s pravom glasa za kvorum je potrebna nazočnost barem 15 skupštinara). S obzirom da su prije toga na sjednici prisustvovala 23 člana s pravom glasa, utvrđeno je kako je sjednicu napustilo 11 zastupnika.

Očito je da su pučisti izračunali kako će, ako ostanu na sjednici, biti u manjini prilikom glasanja pa su se odlučili opet srušiti kvorum.

– Ja sam dugo u pikadu, ali ovakve stvari se nikada prije nisu događale na skupštinama HPS-a. Ovo danas je bila čista destrukcija, unaprijed smišljena i isplanirana. Meni je jasno da pučisti imaju neke svoje ciljeve, ali ne mogu prihvatiti da ih oni ne žele javno prezentirati i iznijeti neku svoju viziju budućnosti Saveza. Ja osobno se ne slažem s tvrdnjama da se u HPS-u loše radi, mislim da ljudi poput Šubića i Đođe koji su tamo već godinama odlično rade svoj posao i da ih nikako ne smijemo izgubiti. Stvari uvijek mogu biti bolje, ali destrukcijom i pljuvanjem se ništa neće postići – riječi su Stanislava Polovine, predsjednika Zajednice pikado klubova Sisačko-moslavačke županije.

NINIĆ: DOPUTOVAO SAM IZ ŠIBENIKA ZA NIŠTA

Jere Ninić (na slici stoji) bio je razočaran zbivanjima na Skupštini

– Strašno sam ljut i razočaran što sam još jednom došao iz Šibenika na Skupštinu koja je propala zbog namjernog rušenja kvoruma. Za mene je to nedopustivo ponašanje, ti ljudi bi se trebali pogledati u ogledalo i zapitati se zašto to rade. Doputovali smo iz svih dijelova Hrvatske da bi netko namjerno, po unaprijed smišljenom scenariju, bojkotirao Skupštinu. Za mene je savršeno normalno da predsjednik jednog Saveza ima pravo predložiti ljude s kojima će surađivati u Izvršnom odboru. Ako to nisu ljudi s kojima on može surađivati, onda imamo dvije opcije – izabrati novog predsjednika ili promijeniti sporne članove IO-a. Zašto netko sabotira da se glasanjem utvrdi za koju od ove dvije opcije je većina zastupnika u Skupštini? Da to razriješimo i krenemo dalje. Koliko je meni poznato u gotovo svim statutima udruga je definirano da članove Izvršnog odbora predlaže predsjednik udruge. Pa u Statutu HOO-a piše da se članovi Vijeća HOO-a, što je tijelo koje ima nadležnost našeg Izvršnog odbora, biraju na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik. Ne vidim što je tu sporno – komentar je Jere Ninića, predsjednika Pikado saveza Šibensko-kninske županije.

Jednakog je raspoloženja bio i Slobodan Lončar, tajnik PS Koprivničko-križevačke županije.

– Ja sam autobusom doputovao iz Koprivnice, bus je kasnio pa sam trčao na tramvaj da bih se dovezao do Dubrave i unatoč malom kašnjenju uspio sam stići na sjednicu prije usvajanja dnevnog reda. Možete onda zamisliti kako sam se osjećao kada su se neke kolege zastupnici hladno pokupili iz prostorije i srušili kvorum. I to nakon što su to isto napravili u Poreču, u koji sam također doputovao samo zbog Skupštine. Poštujem sve kolege zastupnike bez obzira koga podržavaju, ali ovakve stvari se ne rade.

Isto tako molim gospodu da, u interesu ovog sporta, iznesu svoj plan i program tamo gdje je tomu mjesto, na Skupštini. Molim ih za malo više dostojanstva i kulture. Mi u Pikado savezu Koprivničko-križevačke županije smo zauzeli stav da pružamo podršku predsjedniku Mati Vukoji, da želimo nastaviti putem kojim nas je do sada vodio kako bismo postali još bolji i jači Savez. Moramo misliti i na sve druge ljude koji se bave ovim sportom koje ovim putem pozdravljam te ih molim da učinimo jedan mali korak naprijed, kako se ne bi vratili dva ili tri natrag – rekao je Lončar.

Tako je neslavno propao još jedan pokušaj da se razriješi kriza u funkcioniranju HPS-a.

 

FRLETA: ZRINŠĆAK MI JE NUDIO DA BUDEM PREDSJEDNIK HPS-a

Nakon još jedne propale sjednice Skupštine HPS-a, svoje viđenje aktualne situacije je dao Ante Toni Frleta, tajnik Pikado saveza Zadarske županije.

– Očito je da ta skupina koja radi na rušenju jednoglasno izabranog predsjednika, želi nametnuti mišljenje kako je HPS katastrofalna organizacija te da u njoj ništa ne funkcionira. Međutim većina nas misli drugačije, mi smatramo da je HPS jako kvalitetna i dobro ustrojena organizacija. Uzmite bilo koji segment, od organizacije turnira na državnoj razini, rezultata koje naši sportaši ostvaruju na međunarodnim natjecanjima, ustroja županijskih liga, pravilnika koje imamo do financijske stabilnosti Saveza. Za jedan “mali” sport poput pikada to je dar s neba da imamo tako dobro organiziran nacionalni savez.

Toni Frleta

Ja ispred PS Zadarske županije mogu reći samo riječi hvale. Bez pomoći ljudi poput predsjednika Vukoje te glavnih operativaca Saveza Branka Šubića i Željka Đođe, mi nikada ne bismo igradili županijski savez kakav danas imamo. Krenuli smo od nule, u sezoni 2011/12. smo tek pokrenuli županijsku ligu, a danas ona broji 28 ekipa i igramo sve tri seniorske lige.

Poštujem svačije mišljenje, ali ako smo demokratska institucija onda bi se trebali u skladu s time i ponašati. Neshvatljivo mi je da ta skupina namjerno bojkotira rad Skupštine i drugu sjednicu za redom ruši kvorum zato što nemaju većinu da bi nametnuli ono što oni žele.

Moram biti potpuno iskren i reći da sam i ja bio među onima koji su na sastanku prije Izborne skupštine u studenome nasjeo na priču Damira Zrinšćaka. Međutim, danas znam da je to bila klasična obmana jer on je tada tvrdio da njihov cilj nikako nije rušenje Mate Vukoje. Unatoč tome, ubrzo nakon održavanja Izborne skupštine me je nazvao i ponudio da ja postanem predsjednik HPS-a rekavši kako “oni” smatraju da bih ja bio odličan kandidat. Tada mi je sve postalo jasno o čemu se tu ustvari radi. Ne možeš mi nuditi da postanem predsjednik, a s druge strane pričati kako ne želiš rušiti Vukoju.

Također je Zrinšćak stalno potencirao da u Savezu odugovlače s podnošenjem financijskog izvješća zbog toga što postoje neke stvari koje se žele prikriti, da je Savez u financijskim dubiozama i slično. Međutim nakon što sam letiminično pogledao financijsko izvješće za 2016. godinu na web stranici Ministarstva financija, ja tu ne vidim ništa problematično, čak dapače, čini mi se da HPS financijski dobro stoji.

Za kraj ću samo reći ono što iskreno mislim. Svi oni kojima je stalo do hrvatskog pikada trebali bi se zabrinuti zbog aktualne situacije. Svi smo mi svjesni da HPS ima samo jednog ozbiljnog sponzora, a to je tvrtka predsjednika Vukoje. Zahvaljujući nekim ljudima za koje sam shvatio da uopće ne znam koji je njihov cilj, prijeti nam opasnost da i tog jednog jakog sponzora izgubimo. Ne znam za ostale, ali ja ću se boriti da do toga ne dođe.