Home » Kontakt

Kontakt

posjetite na adresi: Hrvatski pikado savez / Croatian Darts Federation
Avenija Dubrava 238, 10040 Zagreb, Croatia,
radno vrijeme : 9 -17 sati

ili nas kontaktirajte: Tel/fax: +385 / 1 / 299-4476
E-mail: hps@hps-dart.hr
Web: www.hps-dart.hr

– Željko Đođo, zeljko.dodo@gmail.com gsm: +385 / 98 / 982-9602
– Branko Šubić, branko.subic@gmail.com gsm: +385 / 98 / 472502

Žiro račun (Erste banka) – IBAN: HR2724020061100629151
OIB: 14018707824 , MB 1465481
RNO (registar neprofitnih organizacija): 0111333

Predsjednik: Mate Vukoja, E-mail: mate@cyberdine.hr
Tajnik: Darko Plazek, E-mail: tajnik@hps-dart.hr
—————————————————————————————————-