Home » Statut

Statut

VAŽEĆI STATUT HPS-a

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskog pikado saveza a u skladu s člankom 47. Zakona o športu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12)  i člankom 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br 88/01 i 11/02), Skupština Hrvatskog pikado saveza, na svojoj  sjednici održanoj 2. ožujka 2013. godine, usvojila je Statut Hrvatskog pikado saveza.

Statut Hrvatskog pikado saveza……(pdf)

 

STATUT HPS-a USKLAĐEN SA ZAKONOM O UDRUGAMA

(usvojen na sjednici Skupštine 14. veljače 2015. godine, ali još nije na snazi jer se čeka Rješenje nadležnog ureda za upravu kojim se treba potvrditi da je u skladu s novim odredbama Zakona o udrugama)

Statut HPS-a (nije na snazi)……..(pdf)