Home » Zapisnici sa Skupština HPS-a i sjednica IO-a

Zapisnici sa Skupština HPS-a i sjednica IO-a

.

Zapisnici sa sjednica Skupštine HPS-a

Izborna Skupština HPS-a 1.12.2012……(pdf)

Skupština HPS-a 2.3.2013……(pdf)

Skupština HPS-a 15.2.2014……(pdf)

Skupština HPS-a 14.2.2015……(pdf)

Skupština HPS-a 20.2.2016……(pdf)

Izborna Skupština HPS-a 19.11.2016……(pdf)

Skupština HPS-a 25.2.2017……(pdf)

Skupština HPS-a 13.5.2017……(pdf)

 

Zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora HPS-a

Izvršni odbor 5.3.2013……(pdf)

Izvršni odbor 6.12.2013……(pdf)

Izvršni odbor 16.1.2014……(pdf)

Izvršni odbor 15.2.2014……(pdf)

Izvršni odbor 11.4.2014……(pdf)

Izvršni odbor 29.4.2015……(pdf)

Izvršni odbor 22.4.2016……(pdf)

Izvršni odbor 20.9.2016……(pdf)